MİSYON VİZYON DEĞERLER

MİSYON

 • Türkiye’de ve Dünyada yaşanan felaketlerde İnsanlar arasında din, dil, cins, ırk, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin afet bölgesine en kısa zamanda ulaşmak,  kazazedeleri ve enkaz altında kalmış insanları Arama Kurtarma çalışmaları düzenleyerek canlı olarak kurtarmak.
 • Afet bölgelerinde Arama Kurtarma Çalışmaları tamamlandıktan sonra İnsani Yardım  ve ilkyardım çalışmaları yapmak Doğal ve çevresel felaketlere karşı hazırlıklılığı geliştirmek. Bireyin sahip olduğu enerjiyi toplumsal olarak yapıcı bir biçime dönüştürmek.
 • Vatandaşlık ödevlerini gerçekleştirmek ve Dünya  vatandaşlığı fikrini uyandırmak için faaliyetler düzenlemek. Gönüllük duygusunu geliştirmek ve Sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek için eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.
 • Düzenlenen tüm faaliyetlerle bireyin kapasitelerini geliştirmek. 
 • İnsanın doğanın bir parçası olduğu gerçeğini göz önüne alarak yaşayan dünyayı korumak.

VİZYON

 • Türkiye veya Dünyada meydana gelecek bir afette 2 saatte bölgeye hareket edebilen Arama Kurtarma ekibimizin sürekliliğini korumak ve eğitimsel ve malzeme açısından sürekli iyileşmek.

DEĞERLER

 • Din, dil, cins, ırk ayrımı gözetmemek.
 • İnsan hayatını korumak.
 • Doğaya ve insana saygı
 • Çalışmalarda insan onuru ve haysiyetini korumak.
 • Cömertlik
 • Etkinlik
 • Zamansız etik değerlerin takibi
 • Gönüllülük
 • Bilinçlilik
 • Süreklilik
 • Devamlı iyileşme: Bireysel, Kurumsal
 • Takım Çalışması
 • Açık İletişim
X

  Lütfen KVKK Aydınlatma metnini okuyup onaylayınız.

   Please read and accept PROTECTION OF PERSONAL DATA.