Gönüllülük Bildirgesi

GEA ARAMA KURTARMA GRUBU EKİP ÜYELERİ İÇİN GÖNÜLLÜLÜK BİLDİRGESİ

GEA Arama ve Kurtarma grubunun çalışmalarına katılan bir gönüllü olarak, aşağıdaki kurallara ve yükümlülüklere uyacağımı kabul ve beyan ederim:

1- TEMEL KRİTERLER:

1. Din, dil, cins, ırk, sosyal statü, siyasi görüş ayrımı yapmayacağım.
2. Gönüllülük çalışmalarına kendimi tatmin etmek için katılmayacağım. Afetzedelerin durumu kendimi memnun hissetme duygumdan daha önemlidir.
3. Kendime ve yakınlarıma (eşime, dostuma, çocuğuma…) vermeye değer bulmadığım bir hizmeti veya malzemeyi başkalarına vermeyeceğim.
4. Destek verdiğim kişinin özgüvenini zedelemeyeceğim.
5. Destek verdiğim kişinin psikolojik durumuna önem vereceğim ve yaklaşımıma özen göstereceğim.
6. Ne verildiği kadar nasıl verildiği de önemlidir. Buna dikkat edeceğim.

2- ARAMA KURTARMA ve İNSANİ YARDIM GÖNÜLLÜLERİ İÇİN:

1. Bir OPERASYONDA (arama kurtarma, ekoloji ve insani yardım çalışmaları) sorumlu, koordinatör ve takım lideridir. 
2. Enkaz alanında ve sahada daima ekibimle ve grup lideri ile uyum içinde hareket edeceğim.
3. Ekip lideri ve koordinatör tarafından düzenlenen toplantılara katılacağım.
4. Operasyon süresince her zaman aktif rol alınamayabilir. Bazen sadece beklemek gerekebilir ve fiilen çalışılmayabilir.
5. Operasyondan geri dönüş zamanı belli değildir. (Arama Kurtarma operasyonlarında en az bir hafta olarak planlamak gereklidir.) Bu kuralları bilen biri olarak operasyondan geri dönüş için takım koordinatörü, takım lideri ve ekipteki arkadaşlarıma ısrar etmeyeceğim.
6. Grubun bütünlüğünü bozacak davranışlardan kaçınacağım.
7. GEA Arama Kurtarma operasyonları ve sosyal sorumluluk projelerinde GEA üniforması kullanılmaktadır. Üniformayı usulüne uygun bir biçimde kullanacağım. Üniforma üzerimdeyken fiziksel ve psikolojik abartılı ve uygunsuz davranışlarda bulunmayacağım. (tartışma, afet bölgesinde abartılı gülme vs…)
8. Her zaman KKE (kişisel koruyucu ekipmanları) yanımda bulunduracağım ve kullanacağım.
9. GEA Operasyonlarına katılırken almam gereken kişisel malzemeleri yanımda tam olarak bulunduracağım. ve operasyon çantamı eğitimlerde anlatıldığı şekilde hazırlayacağım.
10. Gönüllü olarak kişisel sorumluluklarımın olduğunu unutmayacağım. Sınırlarımın farkında olarak elimden geleni yapacağım. Çalışamayacak durumdaysam ekip liderime haber vereceğim. Gerektiğinde dinleneceğim.
11. Eleştiri, dedikodu, şikayet ve söylenerek zaman ve enerji kaybetmeyeceğim, ekip arkadaşlarımla veya üçüncü kişilerle tartışmayacağım.
12. Belirlenen kişiler haricinde gidilen bölgelerde fotoğraf, video çekilmesi uygun değildir. Bu kurala uyacağım.
13. Bölgeyle ilgili çekilmiş fotoğrafların elime geçmesi halinde bu fotoğrafları ve bölge ile ilgili bilgileri whatsapp, facebook, twitter, instagram vb. sosyal medya mecralarında yayınlamayacağım.
14. Gönüllülük kapsamında destek olunan kişilerin kişisel bilgilerini almayacağım.
15. Kazazedelerin bilgilerini onların bilgisi dışında başka kaynaklara vermeyeceğim.
16. Afet bölgesinden üçüncü kişilere bilgi aktarımı yapmayacağım.
17. Ruhsal ve fiziksel sağlığıma dikkat edeceğim.
18. Arama kurtarma çalışmalarına özgür irademle katıldığımdan bu faaliyetler sonucunda herhangi bir zarara uğramam halinde üçüncü kişileri suçlamayacağım.
19. Fiziksel ve psikolojik bir rahatsızlığım varsa bunu beyan edeceğim.
20. Dini kültürel ve sosyal hassasiyetlere (giyim, kültür, yemek…vb) özen göstereceğim. Dini ve siyasi konularda yorum yapmayacağım.

3- KAZAZEDELERLE İLİŞKİLER:

a) Yapılmaması gerekenler
1. Kazazedelere onları mağdur hissettirecek şekilde davranmayacağım. “Bunu sizin için yapıyorum”, “Durumunuza çok üzüldüm.” şeklinde cümleler kullanmayacağım. Bu tarz cümleler kazazedelerin kendilerine karşı güvenlerini zedeleyebilir. Ayrıca “Bunun altından kalkabilirsin”, “Beraber bunu başarabiliriz” gibi cümlelerle cesaretlendirmeye çalışmayacağım. Bu tür cümleleri genellikle ne söyleyeceğimizi bilemediğimizde söyleriz. İçinden nasıl çıkacağımızı bilemediğimiz durumlar olabilir, her durumda bu tarz cümleler kullanılmamalıdır.
2. Kazazedelerden tecrübelerini detaylı bir şekilde anlatmalarını istemeyeceğim. Kazedenin ne hissettiğini, neler yaşadığını tahmin etmeye ya da anlatacaklarını bir sonuca bağlamaya ve yapamayacağım sözler vermeye çalışmayacağım.
3. Kazazede konuşurken konuyu değiştirmeye çalışmayacağım.
4. Kazazede tecrübelerimizi sormadıkça ona “Ne hissettiğini anlıyorum.” diyerek kendi tecrübelerimden bahsetmeyeceğim. Yas acısını çalmayacağım ve acıları yarıştırmayacağım. Benzer tecrübeleri yaşamış olsam bile (felaket, aile bireylerinin ölümleri gibi) en önemli şey onun anlattıklarını dinlemek, hislerini anlamaya çalışmaktır.
5. Kazazedeye “Zaman her şeyin ilacıdır.”, “Neden başka şeyler düşünmeye çalışmıyorsun?”, “Bu Allah’ın emri” gibi şeyler söyleyerek sakinleştirmeye çalışmayacağım. Onu cesaretlendirmeye çalışmayacağım. Çok derin üzüntü içinde olan bir kişiye bu cümlelerin bir faydası olmayacağının farkındayım.
6. Kendisi istemediği sürece kazazedeye tavsiye vermeyeceğim.
7. Tutamayacağım sözler ve kesin olmayan bilgiler vermeyeceğim.
8. Kazazedenin üzüntüsünün zamanla geçeceğini var saymayacağım. Bu tür durumların sanıldığından daha uzun sürebileceğinin bilincindeyim.
9. Kazazedeler için olan malzemeleri kullanmayacağım.
10. Yanımda kesinlikle bu malzemeleri BULUNDURMAYACAĞIM: Silah, Alkol, Yeşil reçeteli ilaçlar.
11. Yanımda ölçülü bir şekilde bulunabilecekler: Reçeteli ilaçlar (bunu da ekip doktoruna bildireceğim).
12. Yanımda kesinlikle bulunması gerekenler: GEA kişisel malzemeleri, kimlik, pasaport ve ehliyet.

b) Dikkat edilmesi gereken hususlar
1. Kazazedeyi dinlerken ne istediğine ve ne anlatmaya çalıştığına odaklanacağım. Ona nasıl destek olabileceğimi düşüneceğim. Günlük hayatı için yapabileceğim bir şeyler varsa ona nasıl yardımcı olabileceğimi soracağım. Ona destek verebileceğim birçok şey olabilir. (Örnek olarak: İstediklerini sağlamak, aile bireylerinin ya da arkadaşlarının hayatta olup olmadıklarını öğrenmek, çocuklarına bakmak, doküman işlerinde yardımcı olmak, tamir işleri vb.) Onun fiziksel ihtiyaçlarına cevap vermek zihinsel ve duygusal sağlığının desteklenmesi için bir başlangıç olabilir.
2. Felaket bölgesindeki ihtiyaçlara göre destek vermeye çalışacağım. Bölgede hayal ettiğim gibi destek olamasam bile destek vermeyi sürdüreceğim.
3. Yardım ve desteğimin kısa bir süre için olacağını unutmayacağım. Desteğimin önemini abartmayacağım ve kazazedeye böyle bir his yansıtmayacağım. Kazazedelerin çoğunun başkalarına karşı direnç gösterebileceğini biliyorum. Konuşmak istemedikleri zaman yalnız bırakacağım.
4. Bazı insanlar duygularını ifade etmek istemezler, bazı insanlar da yalnız kaldıklarında ağlayabilirler. Ağlamadıkları, üzgün olmadıkları anlamına gelmez, bunun farkındayım.
5. Kazazedeler “Bundan sonra hayatıma nasıl devam edeceğim?” gibi şeyler sorabilir. Bunun anlamı benden bir cevap veya çözüm bekliyor olmaları değildir. Onların yanında olmak ve onları dinlemek büyük bir yardımdır, bunun bilincindeyim.
6. Kazazedeler benimle özel hikâyelerini paylaşabilirler. Fakat benim kazazedelerle neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağımı bilmem gerekir. Yardım etmede ilk adım güvene dayalı bir ilişki kurmaktır, bunun bilincindeyim.
7. Zaman geçtikçe kazazedeler sinirlenebilir ve memnun olmadıklarını çevredeki insanlara gösterebilirler. Bu beni suçladıkları anlamına gelmez. Sadece üzüntülerini ve durumlarının zorluklarını öfkeyle ifade etmektedirler. Uzmanlar bile böyle durumlara müdahale etmekte zorlanır. Onların bu durumunu eleştirmeye ya da görmezden gelmeye çalışmayacağım, basitçe kabul edeceğim. Sonra yaşadıkları diğer problemler hakkında onlara soru sorabilirim.
8. Mümkün olduğunca yalnız olan kazazede ve çocuklarla konuşmaya çalışacağım.
9. Çocuklar iyi görünebilir fakat duygularını diğer insanlardan ve ailelerinden saklıyor olabilirler. Günlük hayatı devam ettiriyormuşçasına bir ortam sağlamaya çalışacağım ve onları gözlemleyeceğim.
10. Çocukların anlayabileceği bir dil kullanacağım. Çocukların konuşmasını bekleyip, diyaloğu yönetmeye çalışmayacağım. Çok konuşmaktansa onların ne hissettiğini anlamaya çalışmak daha önemli, bunun bilincindeyim.
11. Kazazedelere durumu doğru bir şekilde açıklayacağım, zor bir dönem olsa bile uygun bir dille çocukları korkutmadan onlara durumu anlatmaya çalışacağım.
12. Çocuklara destek olurken ailelerine de destek olmak çok önemlidir. Ailelerinin dinlenebileceği güvenli bir yer sağlamak, onların duygusal durumunu daha kolaylaştırdığından bu çocuklar için de yararlı olur. Bunun bilincindeyim.
13. Bir gönüllü olarak fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak çok önemlidir. Kendimi aşırı yormayacağım, bitkin düşmeyeceğim. Genellikle afet bölgelerinde gönüllüler fazla çalışmaya eğilimlidirler. Bunun sebebi, durum hakkındaki kişisel rahatsızlıkları veya yardım etme istekleridir.
14. Zihinsel olarak kötü durumda olan insanlarla ilgilenmenin beni yoracağının farkındayım. Gerektiğinde dinlenmesini bileceğim.

X

    Lütfen KVKK Aydınlatma metnini okuyup onaylayınız.

      Please read and accept PROTECTION OF PERSONAL DATA.