İnsani Yardım ve Gönüllülük Seminerleri

İnsani Yardım ve Gönüllülük Seminerleri Nedir, Nasıl Gerçekleşiyor?

Her hafta farklı bir konunun işlendiği GEA Gönüllülük ve İnsani Yardım Seminerleri Dizisi, teorik ve pratik olmak üzere temelde iki ana kısımdan oluşur.  On hafta süren olan seminer programı boyunca katılımcı, gönüllü projelere ve insani yardım faaliyetlerine destek verebilir.  Takım kurma oyunları, çalıştaylar, teorik ve pratik bilgilerin paylaşıldığı eğitimler sonunda, eğitimi tamamlayan katılımcılar “GEA Destekçisi” olur. Sonrasında açılacak olan İnsani Yardım eğitimi grubuna katılmaya hak kazanır.

Seminer Boyunca İşlenecek Konular:

 • Daha İyi Bir Dünya İçin Gönüllülük
 • Gönüllülüğün Etiği ve Organizasyonu
 • GEA Gönüllülük Bildirgesi
 • Zor Durumların Yönetimi ve Zor İnsanlarla İletişim
 • Afet Bilinci
 • Depremle Birlikte Yaşam
 • Yangın
 • Takım Kurma ve İletişim
 • Temel İlkyardım
 • Afet Bölgeleri için Yardım Malzemesi Kriterleri
 • Temel İnsani Yardım Standartları
 • Su Sanitasyon ve Hijyen Standartları
 • Barınak ve Gıda Olmayan Malzemeler
 • Pandemik Kit
 • Temel Operasyon Kampı Ekipmanları
 • Gıda ve Beslenme
 • Güvenlik ve Sağlık
 • Ana Kamp ve Lojistik
 • Saha Çalışması – Ana Kamp Kurulumu
 • Ulusal ve Uluslararası Acil Durum Yönetimi
 • Psikolojik İlkyardım

GEA Eğitimleri'ne katılmak için bizimle iletişime geçin.

X

  Lütfen KVKK Aydınlatma metnini okuyup onaylayınız.

   Please read and accept PROTECTION OF PERSONAL DATA.