Vizyonumuz

Türkiye veya Dünyada meydana gelecek bir afette 2 saat içinde bölgeye hareket edebilen Arama Kurtarma ekibimizin sürekliliğini korumak ve eğitimsel olarak ve malzeme açısından sürekli iyileşmek.

Misyonumuz

  • Türkiye’de ve Dünyada yaşanan felaketlerde İnsanlar arasında din, dil, cins, ırk, sosyal statü ayrımı gözetmeksizin afet bölgesine en kısa zamanda ulaşmak,  kazazedeleri ve enkaz altında kalmış insanları Arama Kurtarma çalışmaları düzenleyerek canlı olarak kurtarmak.
  • Afet bölgelerinde Arama Kurtarma Çalışmaları tamamlandıktan sonra İnsani Yardım  ve ilkyardım çalışmaları yapmak Doğal ve çevresel felaketlere karşı hazırlıklılığı geliştirmek. 
  • Düzenlenen tüm faaliyetlerle bireyin kapasitelerini geliştirmek. Bireyin sahip olduğu enerjiyi toplumsal olarak yapıcı bir biçime dönüştürmek.
  • Vatandaşlık ödevlerini gerçekleştirmek ve Dünya  vatandaşlığı fikrini uyandırmak için faaliyetler düzenlemek. Gönüllük duygusunu geliştirmek ve Sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek için eğitimler ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek.
  • İnsanın doğanın bir parçası olduğu gerçeğini göz önüne alarak yaşayan dünyayı korumak.
SK_001

Değerlerimiz

Din, Dil, Cins, Irk Ayrımı Gözetmeme
İnsan Hayatını Koruma
Doğaya ve İnsana Saygı
Çalışmalarda İnsan Onuru ve Haysiyetini Koruma
Cömertlik
Etkinlik
Zamansız Etik Değerlerin Takibi
Gönüllülük
Bilinçlilik
Süreklilik
Devamlı İyileşme; Bireysel, Kurumsal
Takım Çalışması
Açık İletişim
X

    Lütfen KVKK Aydınlatma metnini okuyup onaylayınız.

      Please read and accept PROTECTION OF PERSONAL DATA.