GEA EKİBİNE KATILMAK İÇİN

GEA Ekibi, her yıl belirli periyotlarda 3 ay süre ile teorik eğitimler ve tatbikatları içeren gönüllü temel arama kurtarma eğitim seminerleri dizisi düzenlemektedir. Bu temel eğitimler ile her vatandaşın afetler karşısında kişisel olarak bilinçlenmesi ve gerekli olan hazırlıklılığını sağlayabilmesini hedeflemektedir.
Temel arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan her birey; GEA Ekibine katılabilmek için gerekli koşulları sağladığı takdirde; 1,5 yıl süre zarfında ilk aşaması tamamlanan ileri seviye arama kurtarma eğitimlerine devam ederek GEA Gönüllüsü olabilir. GEA Gönüllüleri ulusal alanda gerçekleşen afetlerde arama kurtarma çalışmalarına katılabilecek yetkinliği sağlayabilir.
GEA Ekip üyesi olabilmek için haftalık olarak düzenlenen ileri seviye arama kurtarma eğitimlerine, aylık ve yıllık olarak ulusal ve uluslararası bazda düzenlenen tatbikatlara katılmak GEA gönüllülük ve etik bildirgesini onaylamak gerekmektedir.

X

    Lütfen KVKK Aydınlatma metnini okuyup onaylayınız.

      Please read and accept PROTECTION OF PERSONAL DATA.