GÖNÜLLÜLÜK BİLDİRGESİ

GEA ARAMA KURTARMA GRUBU EKİP ÜYELERİ İÇİN GÖNÜLLÜLÜK BİLDİRGESİ
GEA arama ve kurtarma grubunun çalışmalarına katılan bir gönüllü olarak, aşağıdaki kurallara ve yükümlülüklere uyacağımı kabul ve beyan ederim:
1- TEMEL KRİTERLER:
1- Din, dil, cins, ırk, sosyal statü, siyasi görüş ayrımı yapmayacağım.
2- Gönüllülük çalışmalarını kendimi tatmin etmek için yapmayacağım.
3- Kendime ve yakınlarıma (eşime, dostuma, çocuğuma…) vermeye değer bulmadığım bir hizmeti veya malzemeyi başkalarına vermeyeceğim.
4- Destek verdiğim kişinin özgüvenini zedelemeyeceğim.
5- Destek verdiğim kişinin psikolojik durumuna ve kişiye yaklaşımıma özen göstereceğim.
6- Ne verildiği kadar nasıl verildiği de önemlidir. Buna dikkat edeceğim.
2- EKİP ÜYELERİ İÇİN:

 1. Bir OPERASYONDA(arama kurtarma, ekoloji ve insani yardım çalışmaları) sorumlu koordinatör ve takım lideridir. Bu kurala uyacağım.
 2. Hareket halinde, enkaz alanında ve sahada daima grup liderimin talimatlarına uyacağım.
 3. Ekip lideri ve koordinatör tarafından düzenlenen toplantılara katılacağım.
 4. Operasyonda olunan sürede  her zaman aktif rol alınmayabilir. Bazen sadece beklemek gerekebilir ve fiilen çalışılınmayabilir.
 5. Operasyondan geri dönüş zamanı belli değildir. (En az bir hafta olarak planlamak gereklidir.) Bu kuralları bilen biri olarak operasyondan geri dönüş için takım koordinatörü, takım lideri ve ekipteki arkadaşlarıma ısrar etmeyeceğim.
 6. Grubun bütünlüğünü bozacak davranışlardan kaçınacağım.
 7. GEA Arama Kurtarma operasyonları ve sosyal sorumluluk projelerinde GEA üniforması kullanılmaktadır. Üniformayı usulüne uygun bir biçimde kullanacağım. Üniforma üzerimdeyken uygunsuz davranışlarda (sigara içmek, diğer kişilere karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak,  vb.) bulunmayacağım.
 8. Her zaman KKE (Kişisel koruyucu ekipmanları) yanımda bulunduracağım ve kullanacağım.
 9. Günlük ve kamp çantamı eğitimlerde anlatıldığı şekilde hazırlayacağım.
 10. Gönüllü olarak kişisel sorumluluklarımın olduğunu unutmayacağım. Sınırlarımın farkında olarak elimden geleni yapacağım. Çalışamayacak durumdaysam liderime haber vereceğim. Gerektiğinde dinleneceğim.
 11. Enkaz alanına çöp atmayacağım.
 12. Eleştirmeyeceğim, dedikodu yapmayacağım, şikayet etmeyeceğim, ekip arkadaşlarımla veya üçüncü kişilerle tartışmayacağım.
 13. Belirlenen kişiler haricinde gidilen bölgelerde fotoğraf, video çekilmesi yasaktır. Bu kurala uyacağım.
 14. Bölge ile ilgili çekilmiş fotoğrafların elime geçmesi halinde bu fotoğrafları facebook, twitter, vb.  internet alanlarında yayınlamayacağım.
 15. Gönüllülük kapsamında destek olunan kişilerin kişisel bilgilerini almayacağım ve gönüllülük sonrası kişisel ilişkiler kurmayacağım.
 16. Kazazedelerin bilgilerini onların bilgisi dışında başka kaynaklara vermeyeceğim.
 17. Afet bölgesinden üçüncü kişilere bilgi aktarımı yapmayacağım.
 18. Basın açıklaması ve medya ile ilişkiler ancak ve ancak takım lideri tarafından gerçekleştirilir. Beraber ortaklaşa belirlenen bilgiler dışında dışarıya ve medyaya bilgi vermeyeceğim.
 19. Ruhsal ve fiziksel sağlığıma dikkat edeceğim.
 20. Arama Kurtarma çalışmalarına özgür irademle katıldığımdan dolayı bu faaliyetler sonucunda herhangi bir zarara uğramam halinde üçüncü kişileri suçlamayacağım.
 21. Fiziksel ve psikolojik bir rahatsızlığım varsa bunu beyan edeceğim.
 22. Dinsel ve sosyal hassasiyetlere (giyim,kültür,yemek..vb) özen göstereceğim. Dinsel ve siyasi konularda yorum yapmayacağım.

3- KAZAZEDELERLE İLİŞKİLER:
a) Yapılmaması gerekenler
1. Kazazedelere kazazede gibi davranmayacağım. Şunları söylemeyeceğim: “Bunu sizin için yapıyorum”, “durumunuza çok üzüldüm.” Bu tarz cümleler kazazedelerin kendilerine karşı güvenlerini zedeleyebilir. Onları: “Bunun altından kalkabilirsin”, “Beraber bunu başarabiliriz” gibi cümlelerle cesaretlendirmeye çalışmayacağım.Bu tür cümleleri genellikle ne söyleyeceğimizi bilemediğimizde söyleriz. İçinden nasıl çıkacağımızı bilemediğimiz durumlar olabilir,  her durumda bu tarz cümleler kullanılmamalıdır.
2. Kazazedelerden tecrübelerini detaylı bir şekilde anlatmalarını istemeyeceğim. Kazedenin ne hissettiğini, neler yaşadığını tahmin etmeye ya da anlatacaklarını bir sonuca bağlamaya çalışmayacağım. Çünkü onu ancak yaşadıklarını yaşamış biri anlayabilir.
3. Kazazede konuşurken konuyu değiştirmeye çalışmayacağım.
4. Kazazede  tecrübelerimizi sormadıkça ona “ne hissettiğini anlıyorum” diyerek kendi tecrübelerimden bahsetmeyeceğim. Benzer tecrübeleri yaşamış olsam bile (felaket, aile bireylerinin ölümleri gibi), en önemli şey onun anlattıklarını dinlemek, hislerini anlamaya çalışmaktır.
5. Kazazedeye “zaman her şeyin ilacıdır”, “neden başka şeyler düşünmeye çalışmıyorsun”, “bu Allah’ın emri” gibi şeyler söyleyerek sakinleştirmeye çalışmayacağım. Onu cesaretlendirmeye çalışmayacağım. Çok derin üzüntü içinde olan bir kişiye bu cümlelerin bir faydası olmayacağının farkındayım.
6. Kendisi istemediği sürece kazazedeye tavsiye vermeyeceğim.
7. Tutamayacağım sözler  ve kesin olmayan bilgiler vermeyeceğim.
8. Kazazedenin üzüntüsünün zamanla geçeceğini varsaymayacağım. Bu tür durumlar sanıldığından daha uzun sürebileceğinin bilincindeyim.
9. Kazazedeler için olan malzemeleri kullanmayacağım.
10. Kazazedelerden kişisel bilgilerini almayacağım.
11. Kazazedelerle sonrasında kişisel ilişkiler kurmayacağım..
12. Kazazedeler ve diğer gönüllüler arasında zorluğa sebep olacak, rahatsız edecek ve şüpheye sebep olacak davranışlarda bulunmayacağım.
13. Yanımda kesinlikle bu malzemeleri bulundurmayacağım: ASKERİ MALZEMELER, SİLAH, ALKOL, YEŞİL REÇETELİ İLAÇLAR.
14. Yanımda ölçülü bir şekilde bulunabilecekler: Reçeteli ilaçlar
15. Yanımda kesinlikle bulunması gerekenler: GEA kişisel malzemeleri, kimlik, pasaport ve ehliyet.
b) Dikkat edilmesi gereken hususlar
1. Kazazedeyi dinlerken ne istediğine ve ne anlatmaya çalıştığına odaklanacağım. Ona nasıl destek olabileceğimi düşüneceğim. Günlük hayatı için yapabileceğim  bir şeyler varsa ona nasıl yardımcı olabileceğimi soracağım. Ona destek verebileceğim birçok şey olabilir. (Örnek olarak: İstediklerini sağlamak, aile bireylerinin ya da arkadaşlarının hayatta olup olmadıklarını öğrenmek, çocuklarına bakmak,  doküman işlerinde yardımcı olmak, tamir işleri, vb.) Onun fiziksel  ihtiyaçlarına cevap vermek zihinsel sağlığının sağlanması için bir başlangıç olabilir.
2. Felaket bölgesindeki ihtiyaçlara göre destek olmaya çalışacağım. Bölgede hayal ettiğim gibi destek olamasam bile destek vermeye devam edeceğim.
3. Yardım ve desteğimin kısa bir süre için olacağını unutmayacağım. Kazazedelerin çoğunun başkalarına karşı direnç gösterebileceğini biliyorum. Konuşmak istemedikleri zaman yalnız bırakacağım.
4. Bazı insanlar duygularını ifade etmek istemezler, bazı insanlar da yalnız kaldıklarında ağlayabilirler. Ağlamadıkları üzgün olmadıkları anlamına gelmez, bunun farkındayım.
5. Kazazedeler “Bundan sonra hayatıma nasıl devam edeceğim” gibi şeyler sorabilir. Bunun anlamı benden bir cevap veya çözüm bekliyor olmaları değildir. Onların yanında olmak ve oları dinlemek büyük bir yardımdır, bunun bilincindeyim.
6. Kazazedeler benimle özel hikâyelerini paylaşabilirler. Fakat benim kazazedelerle neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağımı bilmem gerekir. Yardım etmede ilk adım güvene dayalı bir ilişki kurmaktır, bunun bilincindeyim.
7. Zaman geçtikçe kazazedeler sinirlenebilir ve memnun olmadıklarını çevredeki insanlara gösterebilir. Bu beni suçladıkları anlamına gelmez. Sadece üzüntülerini ve durumlarının zorluklarını öfke ile ifade etmektedirler. Uzmanlar bile böyle durumlara müdahale etmekte zorlanırlar. Onların bu durumunu eleştirmeye ya da görmezden gelmeye çalışmayacağım,  basitçe kabul edeceğim. Sonra yaşadıkları diğer problemler hakkında onlara soru sorabilirim.
8. Mümkün olduğunca yalnız olan kazazede ve çocuklarla konuşmaya çalışacağım.
9. Çocuklar iyi görünebilir fakat duygularını diğer insanlardan ve ailelerinden saklıyor olabilirler. Günlük hayatı devam ettiriyormuşçasına bir ortam sağlamaya çalışacağım ve onları gözlemleyeceğim.
10. Çocukların anlayabileceği bir dil kullanacağım. Çocukların konuşmasını bekleyip, diyalogu yönetmeye çalışmayacağım. Çok konuşmaktansa onların ne hissettiğini anlamaya çalışmak daha önemlidir, bunun bilincindeyim.
11. Yalan söylemeyeceğim, zor bir dönem olsa bile uygun bir dille çocukları korkutmadan onlara durumu anlatmaya çalışacağım.
12. Çocuklara destek olurken ailelerine de destek olmak çok önemlidir. Ailelerinin dinlenebileceği bir yer sağlamak, onların duygusal durumunu daha kolaylaştıracağından çocuklar için de yararlı olur. Bunun bilincindeyim.
13. Bir gönüllü olarak fiziksel ve zihinsel sağlığı korumak çok önemlidir. Kendimi aşırı yormayacağım, bitkin düşmeyeceğim. Genellikle afet bölgelerinde gönüllüler fazla çalışmaya eğilimlidirler. Bunun sebebi durum hakkındaki kişisel rahatsızlıkları veya yardım etme istekleridir.
14. Zihinsel olarak kötü durumda olan insanlarla ilgilenmenin beni yoracağının farkındayım. Gerektiğinde dinlemesini bileceğim.

X

  Lütfen KVKK Aydınlatma metnini okuyup onaylayınız.

   Please read and accept PROTECTION OF PERSONAL DATA.